Min värld

Ett av våra mest populära motiv! Texten längst upp är valfri. Kartan finns med norsk, engelsk och svensk  text i alla färger. Ram ingår inte.
Tips! Ge som välkomstpresent till det adopterade barnet. Ett minne om deras härkomst.

325 kr