Hurra för olikheter

En hyllning till mångfalden. Vi är alla precis lika bra och värdefulla oavsett ursprung, hudfärg, läggning, kön eller religion. Ram ingår ej.

200 kr