Laundry rules

Till tvättstugan! En förteckning på de mest kända tvättsymbolerna. All text på engelska. Ram ingår inte.

200 kr
Klädlinan
325 kr
Pappa
315 kr
Stolt
315 kr